1395/10/23

آزمون تستی فصل 4 ریاضی چهارم دبستان | اندازه گیری (نمونه دوم)

ریاضی چهارم دبستان
شامل مباحث: فصل 4: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام یک از زمان‌های زیر طولانی‌تر است؟