{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هدیه‌های آسمانی 1399/09/20

آزمون آنلاین هدیه ها کلاس پنجم | درس های 7 و 8 و 9

دبستان پنجم هدیه‌های آسمانی دی
شامل مباحث:
درس 7: رنگین کمان جمعه
درس 8: دو نامه
درس 9: یک جهان جشن!
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 12 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین هدیه ها کلاس پنجم | درس های 7 و 8 و 9
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 20 آذر 1399
  

آیه‌ی «امروز دین شما را کامل و نعمت را بر شما تمام کردم.» به کدام واقعه‌ی تاریخی اشاره دارد؟