{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/04/7

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 7: تولید مثل (گفتار 4- تولیدمثل در جانوران)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث:
فصل 7: تولید مثل
گفتار 4: تولید مثل در جانوران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 7 تیر 1397
  

چند مورد از عبارت‌های زير درست است؟

الف ـ نوعی جاندار حاصل از بكرزايی ممكن است دارای تنفس نايديسی و همولنف باشد.

ب ـ تعداد كروموزوم‌های سلول‌های پيكری هر زنبور عسل ماده دو برابر تعداد كروموزوم‌های والد نر است.

ج ـ در طی تقسيمی كه منجر به توليد اسپرم در زنبور عسل نر می‌شود، تتراد تشكيل نمی‌شود.

د ـ به طور معمول، مدت زمان فرايند توليد گامت از ياخته‌ی زاينده، در زنان بيش‌تر از مردان طول می‌كشد.

تعداد تست: 1339
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان