1395/8/20

آزمون تستی درس چهارم علوم تجربی ششم دبستان | سفر به اعماق زمین

علوم تجربی ششم دبستان
شامل مباحث: درس 4: سفر به اعماق زمین
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با استفاده از .............. می توان به مطالعه ی خصوصیات فیزیکی اعماق زمین پرداخت.