1398/11/8

آزمون تستی علوم تجربی کلاس نهم | بخش اول زیست شناسی ( فصل 11 و 12)

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
فصل 11: گوناگونی جانداران
فصل 12: دنیای گیاهان
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام ویژگی از ویروس ها، آنها را شبیه جاندارن می کند؟