1397/11/16

تست کنکور فصل ششم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی

زیست شناسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: گفتار 1: فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/11/16
  

کدام موارد می‌توانند جملهٔ زیر را تکمیل کنند؟

همهٔ یاخته‌های فتوسنتز کننده ...........

الف) اکسیژن تولید می‌کنند.                ب) اکسیژن مصرف می‌کنند.                ج) رنگیزه دارند.                    د) DNA حلقوی دارد.