{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1398/01/14

تست کنکور فیزیک (3) دوازدهم رشته ریاضی | فصل 2: دینامیک و حرکت دایره ای | 5-2 نیروی گرانشی

فیزیک (3) ریاضی دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی آذر
شامل مباحث: قسمت 5: نیروی گرانشی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 14 فروردین 1398
  

اگر وزن جسمی در ارتفاع ${{R}_{e}}$ از سطح کره‌ی زمین برابر با $50N$ باشد، جرم جسم چند کیلوگرم است؟ (شتاب جاذبه در سطح کره‌ی زمین $g=10\frac{N}{kg}$ و ${{R}_{e}}$ شعاع کره‌ی زمین است.)

تعداد تست: 1347
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان