1395/10/7

آزمون تستی فصل سوم ریاضی ششم دبستان | اعداد اعشاری (سری دوم)

شامل مباحث

فصل 3: اعداد اعشاری

تعداد سوالات

20

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 400 تومان