1395/10/7

آزمون تستی فصل سوم ریاضی ششم دبستان | اعداد اعشاری (سری دوم)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 3: اعداد اعشاری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در تقسیم $145 \div 19$ خارج قسمت برابر 7/63 و باقی مانده برابر  0/03 است. خارج قسمت و باقی مانده‌ی تقسیم $1/45 \div 0/19$ به ترتیب برابر است با؛