1395/10/7

آزمون تستی فصل سوم ریاضی ششم دبستان | اعداد اعشاری (سری دوم)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 3: اعداد اعشاری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

از یک کیسه برنج 30 کیلوگرمی، یک بار 11/75 کیلوگرم و بار دوم 6 کیلوگرم برنج برداشته‌ایم. چند کیلوگرم برنج در کیسه باقی مانده است؟