1396/6/8

آزمون تستی درس 11 علوم تجربی پنجم دبستان | بکارید، بخورید و ...

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 11: بکارید و بخورید
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

 چرا در مناطقی که کشت مداوم داشته اند پس از چند سال میزان محصولشان کم می‌شود؟