1397/3/9

آزمون تستی زبان انگلیسی پایۀ نــهم | کل کتاب

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/3/9
  

عرفان متوجه شد که میزان نمک‌های موجود در دریاچه‌ی ارومیه زیاد است. این جمله در روش علمی کدام مرحله را نشان می‌دهد؟