1397/3/9

آزمون تستی زبان انگلیسی پایۀ نــهم | کل کتاب

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/3/9
  

یک ذره با بار $-50nC$ در جهت مثبت محور $y$ با تندی $2\times {{10}^{5}}\frac{m}{s}$ پرتاب می‌شود. اگر در این محل میدان مغناطیسی یکنواخت $\overrightarrow{B}=(8\overrightarrow{i}+6\overrightarrow{j})\times {{10}^{-3}}$ (برحسب تسلا) برقرار باشد، در ابتدای ورود به این بخش از فضا نیروی مغناطیسی وارد بر ذره برحسب نیوتون کدام خواهد بود؟