{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

شیمی 1401/08/9

آزمون سراسری گروه آزمایشی تجربی داخل کشور 1401 | مادهٔ درسی شیمی

دوره دوم متوسطه- نظری کنکور سراسری علوم تجربی شیمی تیر 1401
شامل مباحث:
شیمی 1: فصل اول
شیمی 1: فصل دوم
شیمی 1: فصل سوم
شیمی 2: فصل اول
شیمی 2: فصل دوم
شیمی 2: فصل سوم
شیمی 3: فصل اول
شیمی 3: فصل دوم
شیمی 3: فصل سوم
شیمی 3: فصل چهارم
  تعداد سوالات: 35
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 37 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون سراسری گروه آزمایشی تجربی داخل کشور 1401 | مادهٔ درسی شیمی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: کنکور سراسری
بروزرسانی شده در 9 آبان 1401
  

چند مورد از مطالب زیر دربارهٔ ترکیبی با فرمول «پیوند - خط» داده‌شده، درست است؟ ($H = 1,C = 12,O = 16:g.mo{l^{ - 1}}$)

- سه گروه عاملی متفاوت دارد.

- جرم مولی آن برابر 178 گرم است.

- شمار اتم‌های کربن و هیدروژن مولکول آن برابر است.

- شمار اتم‌های هیدروژن مولکول آن با شمار اتم‌های هیدروژن مولکول پنتن برابر است.