1395/12/17

آزمون تستی فصل 11 علوم تجربی نهم | گوناگونی جانداران

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 11: گوناگونی جانداران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام‌یک از جانداران زیر دیواره سلولی دارد؟