1397/8/30

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل اول حسابان دوازدهم ریاضی | درس 1: تبدیل نمودار تابع

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/30
  

اگر نمودار تابع $y=f(1-x)$ به‌صورت زیر باشد، سطح محصور بین نمودار تابع $y=f(1-x)$ و محور $x$‌ها در فاصله‌ی $\left[ 0,5 \right]$ کدام است؟