1397/8/30

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل اول حسابان دوازدهم ریاضی | درس 1: تبدیل نمودار تابع

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث:
فصل 1: تابع
درس 1: تبدیل نمودار توابع
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/8/30
  

با توجه به نمودارهای $f(x)$ و $g(x)=m-f(nx+1)$، حاصل $2m+n$ کدام است؟