1396/10/27

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) کلاس یازدهم رشتۀ ریاضی | فصل 1: الکتریسیته ساکن (8-1- پتانسیل الکتریکی)

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث: 8-1 پتانسیل الکتریکی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه 500 ولت است. با صرف چند ژول انرژی، بار الکتریکی 0/8 میکروکولنی بین این دو نقطه جاری می‌شود؟