1399/12/21

آزمون تستی فصل 7 تولید مثل زیست یازدهم

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی بهمن
شامل مباحث: فصل 7: تولید مثل
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 21 اسفند 99
  

دستگاه درون ریز نسبت به کدام محرک ها پاسخ می دهد؟