1395/7/6

آزمون تستی فصل اول علوم تجربی پایه هشتم | مخلوط‌ها و جداسازی مواد

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

محلول ها را در کدام گروه از مواد زیر می توان قرار داد؟