آزمون تستی فصل اول علوم تجربی پایه هشتم | مخلوط‌ها و جداسازی مواد | گاما | سامانه آزمون آنلاین

1395/7/6

آزمون تستی فصل اول علوم تجربی پایه هشتم | مخلوط‌ها و جداسازی مواد

شامل مباحث

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

تعداد سوالات

15

سطح دشواری

متوسط

شروع

آزاد

پایان

آزاد
شروع فرآیند آزمون

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

دانلود فایل آزمون با کلید 450 تومان