1395/7/6

آزمون تستی فصل اول علوم تجربی پایه هشتم | مخلوط‌ها و جداسازی مواد

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 1: مخلوط و جداسازی مواد
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

قابلیت حل شدن نمک پتاسیم نیترات در دمای 50 درجه سانتی گراد برابر  40گرم است. اگر محلولی از این نمک را تا دمای 80 درجه سانتی گراد بالا ببریم.........