1399/2/10

آزمون مجازی شماره 1 نوبت دوم ریاضی چهارم دبستان (سطح سخت) | خرداد 1399

ریاضی چهارم دبستان
شامل مباحث:
فصل 1: اعداد و الگوها
فصل 2: کسر
فصل 3: ضرب و تقسیم
فصل 4: اندازه گیری
فصل 5: عدد مخلوط و عدد اعشاری
فصل 6: شکل‌های هندسی
فصل 7: آمار و احتمال
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: سخت
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

عبارت درستی 5 > 4 و 4+(5$\times$34) مربوط به کدام تقسیم است؟