1398/1/15

تست کنکور فصل 4 حسابان دوازدهم | درس 1: آشنایی با مفهوم مشتق

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: آشنایی با مفهوم مشتق
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

خط $d$ در $x=1$ بر نمودار تابع $f(x)={{x}^{2}}+2x$ مماس است. عرض از مبدأ خط $d$ کدام است؟