1398/1/15

تست کنکور فصل 4 حسابان دوازدهم | درس 1: آشنایی با مفهوم مشتق

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: آشنایی با مفهوم مشتق
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر $g(x)=\left| {{x}^{2}}-1 \right|$ و ${g}'(a)=0$ باشد، مقدار $a$ کدام است؟