1398/1/15

تست کنکور فصل 4 حسابان دوازدهم | درس 1: آشنایی با مفهوم مشتق

حسابان (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی
شامل مباحث: درس 1: آشنایی با مفهوم مشتق
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر مشتق تابع $f$ در هر نقطه‌ی دلخواهی موجود باشد، آنگاه حاصل عبارت $\displaystyle{\lim_{x \to -2}} \frac{f\left( x \right)-f\left( -2 \right)}{{{x}^{2}}-4}$ کدام است؟