{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1400/08/24

آزمون تستی فصل 2 حواس زیست یازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) مهر
شامل مباحث: فصل 2: حواس
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی فصل 2 حواس زیست یازدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 24 آبان 1400
  

کدام گزینه درمورد گیرنده های پوست صحیح می باشد؟