{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (3) 1399/12/5

آزمون مجازی ریاضی (3) دوازدهم تجربی | فصل 7: احتمال (سری 1)

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی ریاضی (3) اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 7: احتمال
قانون احتمال کل
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 80 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی ریاضی (3) دوازدهم تجربی | فصل 7: احتمال (سری 1)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 5 اسفند 1399