1395/11/2

آزمون تستی فصل چهارم ریاضی پنجم دبستان | تقارن و چند ضلعی ها (نمونه 2)

ریاضی پنجم دبستان
شامل مباحث: فصل 4: تقارن و چند ضلعی‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در شکل زیر هر دو مثلث متساوی‌الساقین هستند. اندازه‌ی زاویه‌ی خواسته شده چند درجه است؟