1397/4/5

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 5: ایمنی (گفتار 1- نخستین خط دفاعی، ورود ممنوع)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث:
فصل 5: ایمنی
گفتار 1: نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 5 تیر 97
  

چند مورد جمله‌ی زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«در هر بخشی از نخستین خط دفاعی که .............. همواره .............. »

الف) نمک وجود دارد - سطحی‌ترین یاخته‌ها زنده نیستند.

ب) ترشحاط مخاطی وجود دارد - با زنش مژک‌ها مخاط به بالا رانده می‌شود.

ج) لیزوزیم ترشح می‌شود - ترشحات نمکی با اثر بر میکروب‌ها آن‌ها را نابود می‌کنند.

د) ترشحات اسیدی نقش دارد - با ریختن یاخته‌های سنگ‌فرشی مرده میکروب‌ها از بدن دور می‌شوند.