{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1397/11/30

تست کنکور فصل هفتم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 3: کاربرد‌های زیست‌ فناوری

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) فروردین
شامل مباحث: گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

تست کنکور فصل هفتم زیست‌شناسی (3) دوازدهم تجربی | گفتار 3: کاربرد‌های زیست‌ فناوری
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 30 بهمن 1397
  

@@دربارۀ فناوریهای نوین زیستی به پرسشهای زیر پاسخ دهید@@

برای تولید گوسفند تراژن، کدام یاخته، دیسک نوترکیب را دریافت می‌کند؟