1397/4/27

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 10-1 خازن

فیزیک (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آذر
شامل مباحث: 1-10 خازن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 تیر 97
  

نمودار بار الكتريكی ذخيره شده در دو خازن مجزای $A$ و $B$ كه بين صفحات هر دوی آن‌ها هوا است، بر حسب ولتاژ اعمال شده به دو سر آ‌ن‌ها مطابق شكل زير است. در كدام‌يک از گزينه‌های زير، ظرفيت دو خازن يكسان می‌شوند؟