1398/12/10

سوالات تستی زبان انگلیسی پایه نهم | درس 5 و 6

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
Lesson 5: Media
Lesson 6: Health and Injuries
  تعداد سوالات: 135
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/12/10
  

A: Did you speak English in class yesterday?B: Yes. I ………… English well.