1395/10/7

آزمون تستی فصل 4 ریاضی نهم | درس 4: جمع و تفریق رادیکال ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

حجم مکعبی برابر $ \sqrt[2]{3} + 3\sqrt{2} - \frac{2\sqrt[2]{3} + 4\sqrt{2}}{2} $ است. ضلع مکعب کدام است؟