1395/10/7

آزمون تستی فصل 4 ریاضی نهم | درس 4: جمع و تفریق رادیکال ها

ریاضی نهم دوره اول متوسطه دی
شامل مباحث: درس 4: جمع و تفریق رادیکال‌ها
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ساده شده‌ی عبارت مقابل کدام است ؟ $ \sqrt{50} + 3\sqrt8 = ? $