{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/06/23

سوالات تستی فصل 6 زیست شناسی دهم | فصل ششم: از یاخته تا گیاه

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی فروردین
شامل مباحث:
فصل 6: از یاخته تا گیاه
گفتار 1: ویژگی‌های یاختۀ گیاهی
گفتار 2: سامانۀ بافتی
گفتار 3: ساختار گیاهان
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 23 شهریور 1397
  

چند مورد از عبارات زیر از وظایف دیواره‌ی یاخته گیاهی نیست؟

الف) حفظ شکل یاخته‌ها و استحکام آن

ب) جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا

ج) واپایش تبادل مواد بین یاخته‌ها

د) ساخت رشته‌های سلولزی

تعداد تست: 2266
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان