{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1400/07/3

آزمون مجازی فصل 4 ریاضی (2) یازدهم | درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) دی
شامل مباحث: درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت‌های مثلثاتی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی فصل 4 ریاضی (2) یازدهم | درس 2: روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 3 مهر 1400
  

اگر$
{tan}\frac{\mathit{\pi}}{\mathrm{12}}\mathrm{{=}}{a}
$,حاصل$
\mathrm{(}\tan\frac{{5}\mathit{\pi}}{\mathrm{12}}{\mathrm{)}}^{8}\mathrm{(}\tan\frac{\mathit{\pi}}{\mathrm{12}}{\mathrm{)}}^{\mathrm{10}}
$ بر حسب کدام است؟