{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (2) 1399/03/1

آزمون آنلاین تستی فصل 9 زیست شناسی یازدهم | مبحث پاسخ گیاهان به محرک‌ها

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی زیست شناسی (2) اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 9: پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار 1: تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان
گفتار 2: پاسخ به محیط
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 35 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آنلاین تستی فصل 9 زیست شناسی یازدهم | مبحث پاسخ گیاهان به محرک‌ها
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 1 خرداد 1399
  

هر بسپار (پلیمر) زیستی که به هنگام رویش دانه توسط رویان به مصرف می‌رسد، به‌طور حتم ..................