{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1398/12/27

آزمون تستی فصل 12 علوم هشتم دبیرستان شاهد دخترانه ی ازنا | سنگ ها

دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی اسفند
شامل مباحث: فصل 12: سنگ‌ها
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 14 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی فصل 12 علوم هشتم دبیرستان شاهد دخترانه ی ازنا | سنگ ها
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 27 اسفند 1398
  

الف) فرایند دگرگونی سنگ با فرایند تولید کدام ماده مشابه است؟
ب) تفاوت میان تولید سنگ‌های دگرگونی با تولید این ماده را بنویسید.
ج) کاربردهای مربوط به سنگ‌های دگرگونی را بنویسید.