1398/12/27

آزمون تستی فصل 12 علوم هشتم دبیرستان شاهد دخترانه ی ازنا | سنگ ها

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه اسفند
شامل مباحث: فصل 12: سنگ‌ها
  تعداد سوالات: 14
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 اسفند 98
  

كدام گزينه در مورد آبرفت و زمين‌های آبرفتی نادرست است؟