1395/8/11

آزمون تستی درس 5 پیام‌های آسمان نهم | رهبری در عصر غیبت

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 5: رهبری در عصر غیبت
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام مورد جزء ويژگي هاي ولي فقيه نيست؟