1397/9/2

آزمون تستی درس 3 جغرافیا (2) انسانی | نواحی آب و هوایی

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: درس 3: نواحی آب و هوایی
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/9/2
  

شکل روبه‌رو، بیانگر چه نوع بارشی است؟