{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1395/11/9

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (طول و سطح)

دبستان ششم ریاضی اسفند
شامل مباحث: فصل 5: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (طول و سطح)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 بهمن 1395
  

@@جاهای خالی را با کلمه یا عبارت مناسب کامل کنید:@@

فاصله نقطه از خط، طول پاره خطی است که از نقطه به خط، ...................... می‌شود.