1395/11/9

آزمون تستی فصل پنجم ریاضی ششم دبستان | اندازه گیری (طول و سطح)

ریاضی ششم دبستان
شامل مباحث: فصل 5: اندازه گیری
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

اگر در مستطیل شکل زیر، پاره خط (د ب) برابر 20 سانتی‌متر باشد. مساحت دایره چند دسی‌متر مربع است؟ (عدد پی را 3 در نظر بگیرید.)