{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ (1) 1401/06/19

نمونه سوال مجازی تستی شماره 3: آزمون نیمسال دوم تاریخ 1 دهم رشته علوم انسانی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی تاریخ (1) دی
شامل مباحث:
فصل 1: تاریخ شناسی؛ کاوش در گذشته
فصل 2: جهان در عصر باستان؛ میراث بشری
فصل 3: ایران در عصر باستان؛ سرآغاز هویت ایرانی
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

نمونه سوال مجازی تستی شماره 3: آزمون نیمسال دوم تاریخ 1 دهم رشته علوم انسانی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 19 شهریور 1401
  

کدام‌یک از موارد زیر مشخص می‌کند که زنان در امور اجتماعی و سیاسی حضوری فعال داشته‌اند؟