1395/8/11

آزمون تستی فصل 4 علوم تجربی نهم | حرکت چیست؟

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 4: حرکت چیست؟
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل