1397/7/28

تست کنکور فلسفۀ اسلامی دوازدهم انسانی | فصل 2: کلیات (۲)

فلسفه (2) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث: فصل 2: کلیات (2)
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1397/7/28
  

ابتکاراتی که فیلسوفان غربی در اثر ترجمه‌ی آثار ابن‌سینا با آن‌ها آشنا شدند، در چه زمینه‌ای بود؟