1395/9/21

آزمون تستی درس 6 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 6: سوره الرحمن و واقعه، تلخ و شیرین
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/21
  

معنی عبارت قرآنی « و أقیموا الوَزنَ بالقِسط » با کدام گزینه کامل می شود؟ « و ... ... را به ... .»