1395/9/21

آزمون تستی درس 6 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس ششم: سوره الرحمن و واقعه
  تعداد سوالات: 8
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/9/21
  

كدام گزينه، معادل های صحيح فارسی واژگان را در بر دارد؟ «بَیع-عَدن – غَد – بَأس – میزان»