1397/7/21

آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی پایه نهم | درس 1: گوی آبی زیبا

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه مهر
شامل مباحث: درس 1: گوی آبی زیبا
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 21 مهر 97
  

روي يک كره جغرافيا فاصله‌ی مدارها و نصف‌النهارها از يكديگر 15 درجه می‌باشد. روی اين كره به ترتيب چند مدار و چند نصف النهار می‌توان رسم كرد؟