1395/11/11

آزمون آنلاین درس 14 مطالعات اجتماعی نهم | ایران در دوران حکومت پهلوی

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه بهمن
شامل مباحث: درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 11 بهمن 95
  

اندکی بعد از چه واقعه ای، رضا شاه دستور داد حجاب را از سر زنان و دختران ایرانی بردارند؟