1395/11/11

آزمون آنلاین درس 14 مطالعات اجتماعی نهم | ایران در دوران حکومت پهلوی

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 14: ایران در دوران حکومت پهلوی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه درست نیست؟