1397/12/2

تست آمادگی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی: قرآن نهم | درس 1 تا 8

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس اول: سوره شوری و زخرف
درس دوم: سوره دخان و جاثیه
درس سوم: سوره احقاف و محمد
درس چهارم:سوره فتح و حجرات
درس پنجم: سوره ذاریات و قمر
درس ششم: سوره الرحمن و واقعه
درس هفتم: سوره حدید و حشر
درس هشتم: سوره صف و جمعه و منافقون
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ترجمه صحیح آیه زیر را مشخص کنید.

«وَ فِی الاَرضِ آیاتُ لِلمُوقِنینَ»: