1395/10/30

آزمون تستی درس 6 جغرافیای ایران مشترک کلیه رشته ها | منابع آب ایران

جغرافیای ایران دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی بهمن
شامل مباحث: درس 6: منابع آب ایران
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چرا خلیج فارس ، مهم‌ترین آبراهۀ راهبردی و یکی از گذرگاه‌های تجاری مهم جهان است؟