1397/6/21

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 2 زیست شناسی دهم | گفتار چهارم: تنوع گوارش در جانداران (سری B)

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 2: گوارش و جذب مواد
گفتار 3: تنوع گوارش در جانداران
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه نمی‌تواند جمله زیر را به درستی تکمیل نماید؟

«در پارامسی، ................ .»