1397/9/8

سوالات تستی بخش جغرافیا (درس 1 تا 8) مطالعات اجتماعی نهم

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
درس 1: گوی آبی زیبا
درس 2: حرکات زمین
درس 3: چهره زمین
درس 4: آب فراوان، هوای پاک
درس 5: پراکندگی زیست بوم‌های جهان
درس 6: زیست بوم‌ها در خطرند
درس 7: جمعیت جهان
درس 8: جهان نابرابر
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تشکیل ابرها و تغییرات آب و هوایی در کدام لایه صورت می‌گیرد؟