1399/2/11

سوالات تستی بخش جغرافیا (درس 1 تا 8) مطالعات اجتماعی نهم

مطالعات اجتماعی نهم دوره اول متوسطه آذر
شامل مباحث:
درس 1: گوی آبی زیبا
درس 2: حرکات زمین
درس 3: چهره زمین
درس 4: آب فراوان، هوای پاک
درس 5: پراکندگی زیست بوم‌های جهان
درس 6: زیست بوم‌ها در خطرند
درس 7: جمعیت جهان
درس 8: جهان نابرابر
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 11 اردیبهشت 99
  

در نیمۀ دوم قرن بیستم کدام کشورها، رشد اقتصادی سریعی داشته اند؟