1395/10/26

آزمون تستی درس 5 علوم تجربی پنجم دبستان | حرکت بدن

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 5: حرکت بدن
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل