1396/8/4

آزمون تستی زبان انگلیسی پایه دهم کلیه رشته ها | Lesson 4: Traveling the World

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی اردیبهشت
شامل مباحث: Lesson 4: Traveling the World
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 4 آبان 96
  

Take an umberella with you when you go out. It ............ rain later.