1395/10/8

آزمون تستی درس 12 پیام آسمانی نهم | جهاد

پیام‌های آسمان نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 12: جهاد
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/8
  

گزینه نادرست را مشخّص کنید.