1396/10/25

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جغرافیا (2) پایۀ یازدهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | درس 3: نواحی آب و هوایی

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی
شامل مباحث:
فصل 2: نواحی طبیعی
درس 3: نواحی آب و هوایی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

جهت وزش بادها بر اثر ... و ... در نيمكره‌ها به سمت غرب و شرق منحرف می‌شود و جبهه هوای قطبی در منطقه... شكل می‌گيرد و نواحی مرطوب هر چه از اقيانوس‌ها و درياها دورتر باشند، رطوبت آنها ... و خشكی هوايشان ... است.

جمله n ام الگوی 1و 4و 8و 12...
توسط Matin Shirazi در 17 خرداد
تعداد یال های یک منشور ۷ پهلو چیست؟
توسط ابوبکر دامن زر در 17 خرداد
تولید مثل در گیاهان دانه دار چگونه است؟
توسط زَهـــــــرا مُخــــــتار در 17 خرداد