1395/7/27

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری فصل 1 زیست شناسی دهم | گفتار اول: زیست شناسی چیست؟

زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی مهر
شامل مباحث:
فصل 1: دنیای زنده
گفتار 1: زیست شناسی چیست؟
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 27 مهر 95
  

کدام گزینه در مورد جانداران درست نیست؟